Prolego AS
Prolego AS

Blått hav og sol
så langt du ser?

Kompetanse

Rune Aasgaard har mer enn 25 års internasjonal erfaring som prosjektleder og forretningsrådgiver. Han er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTH (nå NTNU) og har en MBA fra University of California, Berkeley.

Rune har hatt ledende roller i alle faser av store og små teknologi-prosjekter, fra strategi- og forretningsutvikling til design, utvikling, testing og utrulling av systemer og arbeidsprosesser. Han har bred erfaring med å koordinere aktiviteter og sikre fremdrift på tvers av disipliner, organisasjoner og land.

Han er sertifisert mekler i regi av advokatforeningen, og han er godt kjent med det vell av konflikter som kan oppstå mellom kunde og leverandør på IT-prosjekter.

#Analytisk #Strukturert #Løsningsorientert #Tverrfaglig #Åpen

Oppdrag

Eksempler på oppdrag innen prosjektledelse og tvisteløsning.

Kjernesystemer / CRM

Flere ganger kundens prosjektleder ved innføring av virksomhetskritiske systemer, fra utrulling av Dynamics CRM og Telia CallGuide i kundefront i Gjensidige til bytte av kjernesystemer i Codan (nå del av Tryg), Landkreditt og Canal Digital.

Systemutvikling

Innleid av Accenture for å lede deres største agile utviklingsprosjekt i Telenor: Implementering av ny produktmodell i rundt 30 systemer i mobil verdikjede, inkludert alle kanaler. 50-60 prosjektmedarbeidere i Norge og India (Bangalore).

Testledelse

Innleid av Accenture for å lede testing av Altinn II, det offentliges portal for rapportering, utviklet av Accenture i India.

Innleid av Telenor for å lede planlegging og koordinering av all kvalitetssikring og testing (teknisk, funksjonell og forretningsmessig) av ny verdikjede for 4G.

Mekling

Prosjektintegrert mekler ("PRIME") i et prosjekt mellom Sporveien og Siemens. Bidrar med innspill, samtaler, råd, eller mekling for å løse opp i konflikter mellom partene.

Teknisk kyndig co-mekler under ved tre rettsmeklinger av IT-saker i Oslo Tingrett.

Meddommer

Valgt av partene som faglig kyndig meddommer under behandlingen av Grindgut-saken i Oslo Tingrett, hvor Statens Vegvesen hevet kontrakten for etablering av ny nasjonal bompengeløsning og krevde erstatning fra IBM.

Sakkyndig vitne

Engasjert av den ene parten til å utarbeide en rapport med uavhengige, ikke-juridiske vurderinger av sentrale tema i saken, samt vitne om denne i Oslo Tingrett.

Kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekts utfordringer og behov!

Rune Aasgaard

+47 932 66 071

Jeg kan også nåes via min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aasgaard/

Prolego AS